2 tisíce spokojených klientů | 63 391 000 Kč jste ušetřili na úrocích

Zadejte nezávaznou poptávku

získejte zdarma nabídky od těch nejlepších bank a poradců z celé ČR

Příklad naší hypotéky

Výše úvěru: 2 mil. Kč
Splastnost: 30 let
Fix: 5 let
Úrok: 1,69 %
Splátka: 7 086 Kč
Poplatky: 0 Kč

 

Vyřízení do 2 týdnů

Odhady nemovitosti

Při procesu koupě nemovitosti se řeší hned několik zásadních pojmů, mezi kterými zajisté nebude chybět znalecký posudek a odhad tržní ceny. Znalecký posudek je posudek soudního znalce, zatímco odhad tržní ceny je odhad bankou pověřené osoby. V praxi může být obojí vypracováno stejnou osobou, nicméně je důležité vědět, že znalecký posudek a odhad tržní ceny se používají každý k jinému účelu.

Znalecký posudek slouží k použití v soudních záležitostech, vybírání daně z nemovitosti či zanesení nemovitosti do majetku firmy. 

Odhad tržní ceny nemovitosti slouží pro výpočet hypotéky a zohledňuje také polohu či atraktivitu dané lokality.

Také je třeba rozlišit ještě tržní a kupní cenu. Rozhodně se nejedná o dvě stejné věci. Tržní hodnota je cena kterou stanovuje odhadce, kterého si určí banka. Jde o předpokládanou cenu nemovitosti. Právě tato cena hraje roli při vyřizování hypotéky, od ní se odvíjí zástavní hodnota nemovitosti (LVT).

Kupní cena je cena, za kterou byla nemovitost reálně koupena. Jde o částku, která stojí v kupní smlouvě a nemusí být znalecky podložena, tudíž stačí, když se na ní shodne kupující s prodávajícím.

Cena nemovitosti se může také odhadnout podle tzv. cenové mapy, respektive může se přijmout odhad supervizora, který se podílel na její tvorbě. Proto se odhadce, který stanovuje cenu nemovitosti, nemusí na místo dané nemovitosti osobně dostavit. V této mapě je jasně vidět atraktivnost a lukrativnost dané lokality, která při stanovování cen nemovitostí hraje velice významnou roli.

Proto je pro mnohé vlastníky nemovitosti zklamáním, když před prodejem nemovitosti provedou rozsáhlou rekonstrukci, jejíž hodnota a nákladnost nemá na odhad ceny nemovitosti takový výsledný vliv, jaký by si představovali. Vlastník totiž často získá dojem, že hodnota nemovitosti stoupne právě o takovou částku, na jakou vyšla daná rekonstrukce. Tak tomu není. Částka, kterou odhadce stanoví, vychází především z lokality nemovitosti, z její dostupnosti a občanské vybavenosti okolí.